Szkolenia Treningi Coaching Rozwój

 

1.Indywidulane konsultacje oraz wsparcie rozwojowe dla menadżerów i właścicieli firm:

coaching menadżerski, mentoring, trening menadżerski. Wspieram menadżerów w ich codziennej pracy, wyposażam w narzędzia do skutecznego zarządzania oraz pomagam im rozwinąć się w roli liderów i przywódców. Rekomenduję zarządzanie relacyjne, organiczne, w nurcie sytuacyjnym. 

2. Dla firm, które chciałyby zwiększyść motywację, zaangażowanie i efektywność w pracy zespołowej polecam szczególnie:
                                                            Mentor-Coaching Zespołowy – kilkudniowy program rozwoju silnych zespołów:

 "Silny, mocny zespół, czyli efekt synergii w praktyce": Pracuję autorską, bardzo skuteczną metodą budowania i rozwijania zespołu – sprawdzona w wielu zespołach, z różnych branż. Coaching zespołowy według mojej metody, pozwala bardzo mocno zintegrować zespół, oczyścić relacje z wszelkich niejasności i „kwachów", powoduje, że współpraca między członkami zespołu wchodzi na dużo wyższy poziom – także w zespołach, które do tej pory dobrze ze sobą współpracowały. Nowa jakość, standardy, nowa energia, motywacja, atmosfera, kreatywność i wiele innych korzyści zostaje uwolnionych w ponadprzeciętny sposób. Hasło „synergia zespołu" nabiera realnego wymiaru. Inwestycja, która zawsze się zwraca.

3. NOWOŚĆ! Rewelacyjne narzędzie psychometryczne, rozbudowany kwestionariusz analizy osobowości i kompetencji społecznych. Dowiesz się dokładnie, jakich masz pracowników, co ich motywuje, jakie są ich najsilniejsze strony, jaki rodzaj pracy jest dla nich najlepszy i motywujący, jaką rolę odgrywają w grupie/ zespole oraz jakie mają kluczowe kompetencje społeczne, zawodowe i kierownicze!
Sprawdź jak może wyglądać taki profil: http://blautakademia.pl/uploads/ngrey/iP%20Coach%20Jan%20Kowalski.pdf

4. Szkolenia zamknięte, których programy są tworzone pod Państwa aktualną sytuację firmową - ogólne ramy szkoleń, zawarłem w poniższych opisach:

 

 „Pracownicy muszą być zainteresowani tym, co się dzieje w firmie. Nudna firma jest firmą nieefektywną. Trzeba stworzyć ciekawe środowisko, w którym ludzie interesują się historią, którą tworzysz, i chcą usłyszeć o szczęśliwym zakończeniu.” Carlos Ghosn

 Szkolenie polecane dyrektorom, kierownikom, managerom, liderom, właścicielom firm; każdemu, kto chce zbudować mocny i prężnie działający zespół. 

Każdy menadżer, któremu zależy na skutecznym realizowaniu celów biznesowych, powinien bezwzględnie zgłębić ten temat – bowiem tylko zmotywowany, efektywny, zaangażowany i właściwie złożony zespół jest gwarantem rozwoju firmy.

Stworzenie mocnego zespołu wymaga przemyślanych działań i właściwej metodologii. Takie zespoły nie biorą się z przypadku.

W tym szkoleniu skupimy się na praktycznych, sprawdzonych rozwiązaniach i głównych regułach tworzenia wymarzonego zespołu.

Poruszymy wybrane elementy modelu zarządzania organicznego, z elementami przywództwa sytuacyjnego, uzupełnionego o indywidualne typy temperamentów, osobowość, zasoby i predyspozycje pracowników oraz coaching menadżerski i coaching zespołowy.

Skuteczny menadżer, to taki, który stawia na nieustanny własny rozwój i rozwój swoich pracowników - nieustanne pogłębianie samoświadomości, odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, ich wpływu na współpracę, dopasowanie swojego stylu zarządzania do sytuacji, sezonu, poziomu i zasobu pracowników, elastyczność w wyborze metod i technik oraz nieustanne dostarczanie niezbędnych składników "odżywczych" dla organizacji.

Efektywny menadżer nigdy nie będzie sztywny i szablonowy w swoim podejściu, gdyż organizacja to nie robot, który raz się da zaprogramować i ma działać, bez względu na wszystko. Szkolenie zapewni uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności, do opanowania tej trudnej i wymagającej sztuki budowania efektywnych zespołów, w tym, jak być dla podwładnych nie tylko formalnym przełożonym, ale przede wszystkim ich liderem i przywódcą!

Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich” - jedna z najlepszych metod skutecznego motywowania pracowników.”

 

CELE:

- opanujesz umiejętność tworzenia i budowania mocnych zespołów

- skierujesz siłę konfliktów we właściwą stronę - staną się źródłem inspiracji i kreatywności w zespole

- będziesz wiedział jak stworzyć zespół oparty na partnerstwie, w którym relacje oparte są o wzajemne

zaufanie, szacunek, wsparcie i współpracę

- przyczynisz się do wzrostu zaufania pomiędzy członkami zespołu, do wzrost zaangażowania oraz chęci do brania odpowiedzialności

- nauczysz się jak skutecznie prowadzić zebrania, jak przeprowadzać motywującą ocenę pracowników

- rozwiniesz się nie tylko jako menadżer ale przede wszystkim jako lider i przywódca

- doświadczysz prawdziwej siły synergii zespołowej

 

METODA:

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny, odwołujący się do doświadczeń i aktualnej sytuacji uczestników. Oparte będzie na: mini wykładach, symulacjach, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach, studiach przypadków i coachingu grupowym

 

Niektóre elementy PROGRAMu:

- autodiagnoza mocnych i słabych stron, zasobów i potencjału

- diagnoza temperamentu i osobowości

- autodiagnoza umiejętności menadżerskich

- kompendium wiedzy i umiejętności w obszarze komunikacji

- różnice między zarządzaniem a przywództwem

- zarządzania przywódcze, coachingowe i organiczne w praktyce

- narzędzia rozwojowe dla menadżerów i podwładnych

- poza finansowe metody motywacji pracowników

- Modele HPI, TOL, 5xW i inne przydatne w skutecznym podnoszeniu efektywności zespołów

- coaching zespołowy w praktyce (metodologia i narzędzia, efekty, studia przypadków)

- analiza potrzeb uczestników szkolenia i coaching grupowy

  

Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania”. Ken Blanchard

Sprzedaż dla firmy jest jak pokarm dla ciała - bez efektywnej sprzedaży, jak i ciało bez zdrowego i pożywnego jedzenia, mówiąc kolokwialnie - nie "pociągnie" długo. Szkolenie wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania kontrahentów, do budowania długotrwałych relacji opartych na jakości, kompetencji i zaufaniu oraz do zwiększania wolumenu, bądź / i rentowności sprzedaży.

Bez względu na to, co sprzedajemy, po drugiej stronie decyzje podejmuje człowiek.  Dlatego ważne jest aby poznać te mechanizmy w psychologii zakupowej, które decydują o tym, dlaczego postanawiamy coś kupić, w coś zainwestować bądź też nie.  Ponieważ to nigdy nie jest kwestia przypadku. Za każda decyzją kryje się szereg procesów myślowych i emocjonalnych, które dobry sprzedawca / handlowiec zna i wie jak z tej wiedzy praktycznie korzystać. 

Proponuję cykl rozwojowy, obejmujący transfer wiedzy (szkolenia), transfer umiejętności (trening na sali, trening on the job) oraz uwalnianie (auto)motywacji, w tym utożsamianie się z wizją, misją i celami firmy (coaching zespołowy i indywidualny). 

Szczegółowy projekt rozwojowy będę mógł zaproponować po dokonaniu diagnozy i analizy aktualnego stanu kompetencji uczestników projektu i ich bezpośrednich przełożonych oraz po bliższym zapoznaniu się ze strukturą firmy, stosowanymi narzędziami motywacyjnymi i procesami organizacyjnymi.

Pierwsze spotkanie – Profesjonalny handel – to dwu dniowe szkolenie, które będzie miało charakter doświadczalno – coachingowy. Chodzi o to, aby zanurzyć uczestników w doświadczeniu jak oni sami chcieliby być obsługiwani i traktowani przez kontrahenta.

Żyjemy w czasach kiedy klient ma dostęp przez Internet i telefon do wszelkich informacji o produktach, cenach itd. - ma wybór, możliwości, może przebierać w ofertach i dostawcach. Dlatego kluczowym, a może i najważniejszym aspektem w efektywnym pozyskiwaniu zleceń, zwiększaniu wolumenu sprzedaży oraz w pozyskiwaniu lojalności klientów, są nakierowane umiejętności komunikacyjne handlowców oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

Proponuję szkolenie o charakterze warsztatowym, w którym uczestnicy poznają i przećwiczą metody, narzędzia rozwoju osobistego w tych dwóch zakresach, w kontekście zwiększania ich efektywności sprzedaży i nawiązywania długotrwałych relacji z klientami.

Uczestnicy szkolenia gruntownie poznają najważniejsze psychologiczne czynniki, wpływające na wysoką skuteczność sprzedaży, przećwiczą i doświadczą jak prosto można zapanować nad trudnymi klientami. Przećwiczą kluczowe umiejętności, zgodnie z najnowszymi standardami profesjonalnej (bezpośredniej i pośredniej) obsługi klienta. Pogłębią sztukę budowania przyjaznych relacji z klientem oraz tajniki skutecznych rozmów telefonicznych z klientami.

Proponowany program pierwszych dwóch dni:

  1. Wywołać właściwy efekt pierwszego wrażenia – siła, której nie można zaprzepaścić.

  2. Poznaj swoje mocne i słabe strony w sprzedaży – jesteś akwizytorem czy profesjonalnym handlowcem?

  3. Kluczowa, złota zasada skuteczności w handlu.

  4. Zasady prowadzenia rozmowy z klientem skuteczna prezentacja..

  5. Świadome wywieranie wpływu na klientów, tak by być przez nich postrzeganym w sposób pozytywny, jako osoby kompetentne i wiarygodne (3 obszary, które musisz opanować do perfekcji).

  6. Prowadzenie rozmowy schematem, który pozwoli uzyskać pewność siebie i poczucie kontroli nad przebiegiem rozmowy.

  7. Sprawdzone i skuteczne techniki komunikacyjne.

  8. To nie techniki sprzedają, to kupuje człowiek – sprzedaż i do-sprzedaż .

  9. Trudny klient czy trudna sytuacja?

Szkolenie ma charakter warsztatowy, dlatego uczestnicy doświadczą siły zaproponowanych rozwiązań w praktycznych ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych – będą również zadania aktywizujące grupę, kreatywne miniwykłady, dyskusje moderowane przez trenera prowadzącego, test a także próbne wystąpienia uczestników na forum, wraz z informacją zwrotną trenera.

Wartością dodaną szkolenia będzie wypracowanie przez każdego z uczestników, swojego indywidualnego planu rozwoju w tym obszarze, który będzie kontynuowany po szkoleniu – to da większą pewność utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności w przyszłości (każdy uczestnik dostanie odpowiednie narzędzie wraz z instrukcją).

Korzyści:

Skuteczna sprzedaż i doskonała obsługa klientów stanowi wizytówkę firmy. Inwestycja w podnoszenie kompetencji pracowników w tych obszarach równa się z inwestycją w Public Relations. To przecież zadowolony klient jest odpowiedzialny za pozytywny wizerunek firmy, a każdy z osobna stanowi jej żywą reklamę. Jeśli nasz pracownik pozna złotą zasadę skuteczności w handlu, pozna standard sprzedaży i obsługi klienta oraz swoje słabe i mocne strony, to wyeliminujemy z jego działań przypadek i wątpliwości. Brak wzorca akceptowanych zachowań w miejscu pracy powoduje, że ludzie działają niepewnie, chaotycznie, zaczynają odczuwać stres i w wyniku tego pracują mniej efektywnie.

Cały proces rozwojowy zostanie zaprojektowany w taki sposób, żeby poprzez wspólną pracę i równoczesną integrację uczestników, wyposażyć ich w umiejętności konieczne do maksymalizacji zysku. Warsztatowa i coachingowa forma zajęć bardzo zachęca uczestników do współdziałania i efektywnej pracy nad swoim rozwojem i rozwojem firmy.

Ważne: Aby móc realnie zadbać o wysoką efektywność procesu, potrzebowałbym ścisłej współpracy z bezpośrednim przełożonym uczestników.

 

Szkolenie dotyczy modelu zarządzania organicznego, z elementami przywództwa sytuacyjnego, uzupełnionego o indywidualne typy temperamentów, osobowość, zasoby i predyspozycje pracowników oraz coaching menadżerski. Każdy pracownik jest indywiduum, każda korelacja pracowników, łączenie w zespoły, niesie ze sobą określone skutki - te same osoby, w różnych konfiguracjach ze sobą, wytworzą podczas pracy zespołowej inny efekt synergii. Uczestnicy poznają sposoby skutecznego zarządzania pracownikami, w oparciu o ich indywidualne zasoby oraz sezon życia, w jakim się znajdują. Każda organizacja żyje swoim własnym rytmem, dlatego skuteczny menadżer, to taki, który stawia na nieustanny własny rozwój i rozwój swoich pracowników - nieustanne pogłębianie samoświadomości, odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, ich wpływu na współpracę, dopasowanie swojego stylu zarządzania do sytuacji, sezonu, poziomu i zasobu pracowników, elastyczność w wyborze metod i technik, nieustanne dostarczanie niezbędnych składników "odżywczych" dla organizacji, zamienne stosowanie stylów dyrektywnego, perswazyjnego, partycypacyjnego, delegacyjnego, demokratycznego... Efektywny menadżer nigdy nie będzie sztywny i szablonowy w swoim podejściu, gdyż organizacja to nie robot, który raz się da zaprogramować i ma działać, bez względu na wszystko. Szkolenie zapewni uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności, do opanowania tej trudnej i wymagającej sztuki zarządzania poprzez bycie dla podwładnych nie tylko formalnym przełożonym, ale przede wszystkim ich liderem i przywódcą!
Twój sukces zawodowy i prywatny zależy często od tego jak się zaprezentujesz. W twojej interakcji z otoczeniem następuje zjawisko podobne do zwykłej sprzedaży. Niezależnie, gdzie pracujemy i na jakim stanowisku, zawsze wywieramy na innych jakieś wrażenie.
Możesz nie lubić sprzedaży, możesz nie chcieć być handlowcem, ale i tak masz do czynienia ze swoistym procesem auto-sprzedaży.
Jest to sprzedaż najbliższemu otoczeniu swojego wizerunku, swojej osoby, swojej pracy, pomysłów... sprzedaż „samego siebie".
To jak postrzega nas najbliższe otoczenie, czy to znajomi, czy klienci, czy współpracownicy, czy też nasi przełożeni, ma ogromne znaczenie na decyzje, jakie będą podejmować z związku z Twoją osobą.
Poznanie metod rozpoznawania typów temperamentów i osobowości oraz kilkunastu zasad perswazyjnej autoprezentacji może skutecznie zwiększyć Twoją wiarygodność oraz zjednać sympatię otoczenia.
Szkolenie dla każdego, kto chciałby posiąść tajniki skutecznej komunikacji, autoprezentacji i perswazji, poprawić swoje stosunki z najbliższym otoczeniem, zredukować stres i napięcie w relacjach z trudnymi osobami oraz zwiększyć swoje szanse w życiu prywatnym i zawodowym, np. poprawiając relacje z podwładnymi, współpracownikami czy przełożonymi, ubiegając się o podwyżkę lub przez skuteczną prezentację na spotkaniu biznesowym.
Jest to praktyczny trening asertywności z bardzo szerokim zastosowaniem, zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym. Uczestnicy będą mogli rozpoznać, na jakim poziomie asertywności znajdują się w chwili obecnej, dowiedzą się od czego zacząć i jak zaplanować swój rozwój w tym obszarze, i co najważniejsze będą mieli okazję od razu przećwiczyć liczne techniki i sposoby na wzmocnienie i znaczący rozwój tego obszaru ich życia.
Praktyczny warsztat z umiejętności planowania i organizowania czasu, zarówno dla siebie samego jak i dla podległego zespołu.
Sprawdzone metody i techniki - uczestnicy szkolenia będą mogli wypracować sobie swój indywidualny styl zarządzania sobą w czasie, na bazie swoich osobistych preferencji, predyspozycji i zakładanych do osiągnięcia celów. Poznają pułapki, kłamstwa, i świadome bądź nieświadome stereotypy, które często przyczyniają się do niepowodzenia w zarządzaniu czasem, będą mieli możliwość przekonać się o potędze małych kroków, systematyczności, konsekwencji i innych czynnikach wpływających na powodzenia bądź porażkę. Patrząc na pęd dzisiejszych czasów, mnogość zadań, obowiązków i jednocześnie potrzebę zachowania równowagi życiowej, to jest to nieodzowne szkolenie dla każdego współczesnego człowieka.
Mamy coraz więcej doskonałych przykładów, wzorców, skąd możemy czerpać garściami, jak profesjonalnie i przekonywująco prezentować publicznie swoje idee, przekonania, wartości, towary czy usługi. Chociażby, słynni już ze swoich wystąpień Prezydent Barack Obama, Współzałożyciel i Prezes Apple'a Steven Paul Jobs czy wielu innych - na bazie tych i licznych innych przykładów, uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi aspektami nowoczesnych, współczesnych wystąpień publicznych, dowiedzą się jak zjednać sobie przychylność słuchaczy, jak zarządzać stresem, jak być przekonywującym, jak sprawić, żeby przekazywane treści zostały utrwalone przez uczestników, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami a liczne ćwiczenia i wystąpienia przed kamerą, otrzymanie informacji zwrotnej od trenera i uczestników warsztatów, dadzą w sumie potężną dawkę samoświadomości zarówno swoich mocnych stron (każdy uczestnik będzie mocno wzmocniony po ćwiczeniach) jak i obszarów do zmiany. Elementarną częścią szkolenia będzie również nabycie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.
Szkolenie przygotowujące do efektywnego zarządzania zespołem handlowym, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych menadżerów. Skuteczne prowadzenie swojego zespołu wymaga od szefa licznych kompetencji, ważne jest, aby przy tym dobrze poznać siebie samego, na jakim jest się etapie rozwoju, jaki typ przywództwa się reprezentuje, jakie ma się wartości, przekonania, silne i słabe strony.... to wszystko bowiem wpływa na styl i efektywność zarządzania. Zespół ludzi to żywy organizm, składający się z poszczególnych suwerennych jednostek, nie powinno się więc podchodzić szablonowo do kwestii zarządzania, jednocześnie nie tracąc z oczu zakładanych przez organizację celów biznesowych, które menadżer wraz ze swoim zespołem ma osiągnąć.
Szkolenie dla pracowników front desk/front office, sekretarek, asystentek, pracowników recepcji i kancelarii z profesjonalnej obsługi klienta.
Szkolenie ma na celu poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności w obszarze profesjonalnej obsługi klienta i budowania pozytywnego wizerunku.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przećwiczyć szereg metod i technik wywierania wpływu, prowadzenia asertywnych i efektywnych rozmów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz „odpierania napastników" czyli dyplomatycznego chronienia przełożonego przed niepożądanymi kontaktami.
Szkolenie dla handlowców elitarnych produktów i usług. Trener, bazując na eksperckiej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu w nawiązywaniu kontraktów biznesowych w Polsce i w Europie Zachodniej na światowej klasy produkty i usługi z najwyższych półek jakościowych i cenowych, oferuje uczestnikom wejście w świat praktycznego handlu na zupełnie innym poziomie, niż powszechny handel. Trener zapewnia liczne ćwiczenia, gry sytuacyjne, studia przypadków, burze mózgów oraz dyskusje na forum, ćwiczenia indywidualne oraz pracę w zespołach.
Trening mający na celu uwolnienia potencjału twórczego uczestników, wykształtowanie czy wzmocnienie proaktywnej postawy życiowej, postawy brania odpowiedzialności za swoje życie i za te rzeczy, na które mamy wpływ a uwalania się od presji rzeczy, na których wpływu nie mamy. Twórcze myślenie i co za tym idzie twórcze podejście do życia, jest umiejętnością niezwykle przydatną zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pomaga rozwinąć indywidualny potencjał, potencjał zespołów współpracowników, pomaga rozwiązywać konflikty, wychodzić z impasu, wchodzić na kolejne poziomy rozwoju indywidualnego i rozwoju funkcjonowania całej organizacji, pozwala odnajdywać nowe horyzonty, nowe możliwości, generować nowe pomysły i rozwiązania. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z najczęstszymi ograniczeniami, na jakie mogą natrafiać w swojej psychice, osobowości czy emocjach oraz sposobami uwalniani się od nich. Będą też potrafili zastosować poznane metody i techniki w praktyce życia codziennego, a przyczyni się do tego m.in. analiza i studia konkretnych przypadków i praca na własnych przykładach, kiedy uczestnicy dostaną możliwość indywidualnego przepracowania sytuacji z własnego życia.
Szkolenie dla wszystkich, którzy inwestują w budowanie i rozwój potencjału ludzkiego - uczestnicy poprzez nabycie praktycznej wiedzy, pracę indywidualną oraz w parach i grupach, wzmocnią a także odkryją na nowo swoje poczucie własnej wartości i podwyższą samoocenę - przejdą przez tematy, które są kluczowe dla rozwoju tych obszarów życia, tematy takie jak: świadome życie, samoakceptacja, odpowiedzialność za siebie, asertywność, życie celowe i prawość. Szkolenie i cały, zachodzący proces grupowy, wywierają ogromny wpływ na pozytywne kształtowanie wizerunku samego siebie, polepszenie samopoczucia, zwiększenie efektywności oraz jakości życia i pracy zawodowej
Telefon to dzisiaj podstawowe narzędzie do nawiązywania pierwszego kontaktu, jest szybkie w zastosowaniu, może być bardzo efektywne i przez to też tanie. Jednak nieprofesjonalny telemarketing wyrządza wciąż wiele szkód i przysparza tej trudnej branży coraz częściej złą opinię. Presja czasu, wyników, czasem nieumiejętne zarządzanie zespołem, brak kompetencji do motywowania i wiele innych mniej lub bardziej poważnych czynników, przyczyniają się niestety do zawyżania kosztów, spadku efektywności i co najgorsze - prowadzi to często do zniechęcenia klientów do odbierania telefonów od handlowców. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, dla których telefon jest takim właśnie narzędziem pracy - poznają zasady i reguły pozwalające osiągać założone cele, w przeważającej większości prowadzonych przez siebie rozmów. Nauczą się między innymi jak pokonywać strach, wstyd, jak wzmacniać swoją asertywność, zjednywać sobie sympatię odbiorców, przechodzić najtrudniejsze etapy rozmowy i wiele więcej - w oparciu o przekazaną wiedzę, ale też, co o wiele ważniejsze, w oparciu o liczne ćwiczenia, gdzie w praktyczny sposób wypracują sobie nowe umiejętności prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z prawdziwym coachingiem, odkryć jego niesamowity potencjał oraz poznać możliwości praktycznego zastosowania w życiu firmy. Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w niezbędne podstawy coachingu, tj. wyposażyć w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu life coachingu, jako fundamentu do coachingu biznesowego oraz przedstawić zasady, jakimi kieruje się coaching biznesowy. Uczestnicy dowiedzą się m.in., czym coaching różni się od pozostałych popularnych form rozwoju pracowników jak: instruktaż, doradztwo, mentoring, szkolenie. Poznają również praktyczne zastosowanie coachingu – kiedy warto go stosować, kiedy nie i co powoduje, że jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi rozwojowych. Uczestnicy zapoznają się też z najpopularniejszymi mitami na temat coachingu, dowiedzą się, jakich błędów należy unikać i jakie są najczęściej popełniane błędy w relacji menadżer-coach a pracownik. Będzie to szkolenie obfitujące w ćwiczenia, gdyż w przypadku coachingu, nie ma lepszej metody nauki, jak praktykowanie
Szkolenie dla kadry kierowniczej w organizacjach, które planują wprowadzić czy też zaczynają wprowadzać system oceny pracowniczej - bądź / i dla organizacji, które chciałyby zwiększyć efektywność i wydajność pracy pracowników. Szkolenie bazuje między innymi na modelu przywództwa sytuacyjnego, wielostopniowego w połączeniu z zarządzaniem organicznym.
Uczestnicy poznają też skuteczny model planowania rozwoju pracowników, zarówno indywidualnego jak i zespołowego, w oparciu o różne metody rozwojowe, tak aby osiągnąć maksimum możliwej do osiągnięcia synergii.
Bardzo skuteczne szkolenie, zawierające grę negocjacyjną i obfitujące w ćwiczenia, co w połączeniu z przekazywaną wiedzą w postaci mini-wykładów, stanowi jedno z najefektywniejszych form wprowadzenia w tajniki skutecznych negocjacji. Wszędzie tam gdzie coś negocjujemy, a zdarza się to nawet w rodzinie, potrzebujemy szeregu kompetencji aby nasze potrzeby i pragnienia mogły zostać zaspokojone, a nie doprowadzały nas do wzajemnych napięć, strat czy nawet kłótni.
Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych ze selekcję i wybór pracowników - wprowadza w arkany efektywnej rekrutacji, której to metody i techniki ciągle ulegają ewaluacji, zgodnie z "duchem" czasów.
Skuteczna rekrutacja, to pozyskania właściwego człowieka na właściwe miejsce - tak aby uzyskać maksimum synergii i osiągnąć zakładane cele biznesowe - wbrew pozorom, nie jest to łatwa sztuka. Niewłaściwa selekcja, ale też i zaawansowane skuteczne sposoby rekrutacji, potrafią być bardzo kosztowne. Jak więc rekrutować efektywnie pod kątem czasowym i finansowym? Uczestnicy nabędą w tym obszarze niezbędną wiedzę oraz umiejętności, zostaną też wyposażeni w konkretne techniki i narzędzia.
Szkolenie wyposaży uczestników w szeroką wiedzę na temat mechanizmów rządzących zjawiskiem stresu, pomoże rozprawić się z mitami o stresie i co chyba najważniejsze - pokaże jak w praktyczny sposób radzić sobie ze stresem. Ponieważ zagadnienie dotyczy niemalże wszystkich sfer życia, szkolenie jest przeznaczone dosłownie dla każdego, niezależnie od funkcji, rodzaju wykonywanej pracy, roli w zespole... po prostu dla tych wszystkich, którym stres nie jest obcy a chcieliby nad nim mieć pełną kontrolę i świadomie nim zarządzać
Jest to zbiór zasad i prawideł rządzących komunikacją interpersonalną - zapoznanie się z nimi i ich przećwiczenie na szkoleniu pozwala na znaczne wzmocnienie swojego wizerunku, na poprawę jakości komunikowania się indywidualnego, w życiu prywatnym, jak i w przeróżnych obszarach życia zawodowego. Dlatego szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chciałby w tym obszarze wzmocnić się indywidualnie, oraz / lub podnieść jakoś przepływu informacji w zespole czy organizacji.
W dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem dla wielu firm staje się stu procentowe utrzymanie współpracy z klientem, a przy tym najczęściej chcemy przecież tą współpracę jeszcze bardziej rozwijać. I tu kluczowe często staje się zagadnienie profesjonalnej obsługi klienta - temat nieraz bagatelizowany. Jeżdżąc po kraju, korzystając z przeróżnych usług, niestety ciągle spotykam się nawet z żenującym poziomem obsługi, który nie tylko, że nie zachęca do skorzystania z oferty, a wręcz odstrasza. Szkolenie dedykuję tym wszystkim, którzy chcieliby aby ich pracownicy reprezentowali najwyższe standardy obsługi klienta, tak aby obsługiwani przez nich klienci, generowali stałe zyski, byli lojalni i do tego jeszcze chętnie rekomendowali naszą organizację. Tacy pracownicy przyczyniają wtedy do tworzenia i znacznego wzmacniania pozytywnego wizerunku firmy a świadomość tego faktu przyczynia się do zwiększania morale pracowników i zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy.

oraz:

Trening rozwoju osobistego i zawodowego – indywidualna opieka mentor-coachingowa nad rozwojem osobistym bądź / i zawodowym.

 Coachnig indywidualny – life & business coaching.

 

 

 

 

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)