Inżynieria Budowania Silnej Firmy

Unikatowy program - autorska metoda budowania, rozwijania i wzmacniania potencjału organizacji, w oparciu o Przywództwo Organiczne i synergię zespołu.

Inżynieria Budowania Silnej Firmy - metodologia, która skutecznie zaradza problemom z obszarów:

technicznych, organizacyjnych i ludzkich. Obejmuje kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie firmy,

diagnozę TOL / HPI, opracowanie planu rozwoju oraz wdrożenie wraz z ewaluacją. 

 

Obszar ludzki, którym zajmuje się IBSF to przykładowo:

- kiepska motywacja pracowników

- niewystarczające zaangażowanie

- brak utożsamiania się z celami firmy

- bylejakość w wykonywaniu obowiązków

- roszczeniowe nastawienie do pracy

- brak mówienia wprost / szczerze co się myśli

- ukryte / jawne konflikty między pracownikami

- brak umiejętności przywódczych kadry kierowniczej

- nadmierna rotacja pracowników

- brak efektywnej współpracy 

- awans najlepszego pracownika, spośród innych pracowników, bez przygotowania go do kierowania zespołem

- zazdrość, brak asertywności, bycie za miękkim lub za twardym

- wszystkie inne problemy komunikacyjne i wydajnościowe.

 

Po szczegóły zapraszam do kontaktu.

 

„To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi
konkurencyjnej – zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i dlatego, że występuje tak rzadko”.
Patrick Lencioni

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
Henry Ford

„Współpraca to nie sentyment – to konieczność ekonomiczna.”
Charles Steinmetz

 

„Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować
stawiane przed nim zadania”.
Ken Blanchard

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania."

John C. Maxwell

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)