O mnie

 

Moją życiową pasją i misją jest pomaganie drugiemu człowiekowi na jego życiowych ścieżkach.

Najważniejsza jest dla mnie rodzina a w drugiej kolejności praca oparta o talenty, pasję i mocne, wrodzone strony.

Wspieram innych od ponad 20 lat – to ogrom zebranych doświadczeń, zarówno w obszarze pracy indywidualnej z drugim człowiekiem jak i w kwestiach rodziny, a od 9 lat także w kwestiach biznesowych.
Zawodowo jestem doświadczonym praktykiem zarządzania, networkerem, trenerem-szkoleniowcem, mentorem, coachem indywidualnym, coachem grupowym, zespołowym i rodzinnym, wykładowcą na studiach MBA. 

W pracy indywidualnej najczęstsze tematy z jakimi zgłaszają się do mnie klienci to asertywność, pewność siebie, efektywne zarządzanie „czasem-codziennością”, komunikacja i relacje interpersonalne, rodzina.

W biznesie specjalizuję się w temacie sprzedaży, zarządzania, przywództwa, budowania proefektywnościowej kultury organizacyjnej, motywowania pozafinansowego oraz budowania silnych i efektywnych zespołów (opracowałem autorskie metody: IBSO - Inżynieria Budowania Silnej Organizacji oraz IKI – Inżynieria Komunikacji Interpersonalnej), bliskie jest mi zarządzanie „turkusowe”.

W swojej pracy kładę nacisk na efekty a moją podstawową wartością we współpracy z Klientem jest efektywne partnerstwo i konkretne rezultaty współpracy, czyli rzeczywiste zadbanie o to, aby moi Klienci osiągali zamierzone cele.

Poza zawodowo jestem społecznikiem. 
Oprócz prowadzenia własnej firmy, jestem też twórcą i liderem kilku inicjatyw pro-społecznych (Inicjatywa SpokoTato, Rodzinna Akademia Przygody, Klub morsów LODOŁAMACZE, pierwszy w kraju Dziecięcy Klub Morsów /przerębel od 3 roku życia/, twórcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej GROT / lokalnym dowódcą jednostki pro-obronnej Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”). W obszarze rodziny specjalizuję się w coachingu relacji małżeńskich, komunikacji, asertywności oraz wychowywaniu w oparciu o wartości i przez przygodę. 

Co dla mnie jednak najistotniejsze, to przede wszystkim jestem mężem i ojcem dwójki wspaniałych synów, jestem sobą i jestem… Grzegorz ;)

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)