Standardy obowiązujące w BLAUT AKADEMIA

1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług - LINK.

2. Zgłoszenie na szkolenie otwarte wraz z regulaminem szkoleń otwartych  - LINK.

3. CENNIK:

BLAUT AKADEMIA oferuje swoje usługi również poprzez stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ gdzie można znaleźć aktualne otwarte usługi wraz z ceną za szkolenie. 

Poza tym każde szkolenie zamknięte jest wyceniane pod potrzeby klienta - stawka za osobę za godzinę wynosi od 80 zł do 500 zł netto w zależności m.in. od tego:

- czy usługa jest klasycznym programem szkoleniowym, bez szczególnych zmian (czego w praktyce raczej nie stosujemy),

- czy jest to jedno z naszych autorskich, unikalnych szkoleń,

- czy jest to jednorazowe szkolenie czy też może kompleksowy proces rozwojowy, 

- ile wcześniejszej pracy wymaga zbadanie i analiza potrzeb rozwojowych oraz stworzenie dedykowanego programu rozwojowego, 

- komu dedykowana jest usługa, 

- kto poprowadzi usługę,

- ile osób weźmie udział w usłudze,

- czy usługa zawiera możliwość kontaktowania się z prowadzącycm usługę także po szkoleniu,

- miejsca, w którym będzie wykonywana usługa,

- czy Klient życzy sobie również wsparcia przy dokonywaniu formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania na szkolenie.

Wszystkie warunki ustalane są z Klientem na drodze indywidualnych rozmów i negocjacji. 

Klient ma prawo porównać końcową ofertę wraz z konkurencyjnymi i wybrać dla siebie najkorzystniejszą. 

Dajemy gwarancję satysfakcji - jeśli Klient będzie niezadowolony z wykonanej usługi, jesteśmy gotowi nie pobrać wyngagrodzenia. 

 

4. Procedura reklamacji - LINK.

5. Formularz reklamacji - LINK.

 

 

 

 

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)