Witamy na stronie BLAUT AKADEMIA

W swojej pracy doradczo - szkoleniowo - coachingowej kładę nacisk na efekty a moją podstawową wartością we współpracy z Klientem jest efektywne partnerstwo i konkretne rezultaty współpracy, czyli rzeczywiste zadbanie o to, abyś Kliencie osiągnął/-ęła zamierzone cele!

Ostatnie lata pracowałem jako Dyrektor regionalnego oddziału, największej spółki infrastrukturalnej dla sektora finansowego w Europie Centralnej i Wschodniej. Posiadam ponad 14-sto letnią praktykę w strukturach sprzedażowych B2B i B2C – zbierałem doświadczenie pracując w Polsce i w Niemczech na stanowiskach Przedstawiciel Handlowy, Sales Manager, Kierownik Działu Handlowego, Kierownik firmy, Koordynator Oddziału, Dyrektor Handlowy oraz jako Country Manager rozwijając z sukcesem na polskim rynku jedną ze spółek niemieckiego koncernu Dr. Oetkera.

Posiadam bogate doświadczenie jako handlowiec, menedżer i coach zarządzający zespołami pracowników, dzięki czemu dysponuję bogatą wiedzą i umiejętnościami w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania. Pracując w Polsce i za granicą wypromowałem i bezpośrednio przyczyniłem się do wzrostu firm, z którymi współpracowałem.

Pełniąc funkcje kierownicze oraz jako coach zespołowy wyspecjalizowałem się m.in. w: budowaniu i aktywizowaniu zespołów pracowniczych, zwiększaniu wydajności pracy w organizacji oraz w zakresie optymalizacji i racjonalizacji zarządzania organizacją, z wykorzystaniem efektywnego i partnerskiego mentoringu, coachingu oraz najnowszych rozwiązań z dziedziny systemów informatycznych (takich jak CRM, ERP, BPM...).

Jako pasjonata pracy z ludźmi zajmowałem się również poradnictwem indywidualnym, małżeńskim i rodzinnym. Wraz z żoną pracowałem społecznie na rzecz przeciwdziałania rozpadom małżeństw i prowadziłem kursy wzmacniające więzi małżeńskie „2=1 Odkryj Siłę" Polska oraz kursy dla rodziców.

Wykładowcą i trenerem jestem od ponad 15 lat. Zasilam kadrę wykładowców na studiach Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Jestem również inicjatorem i organizatorem lokalnego życia społecznego, aktywnie promuję znaczenie rozwoju osobistego mężczyzn, ze szczególnym naciskiem na branie odpowiedzialności za rozwój rodziny i lokalnej społeczności. Stworzyłem Inicjatywę SpokoTato, Klub Zielonogórskich Morsów, Dziecięcy Klub Morsika "Salomon" oraz aktywnie współpracuję z inicjatywą Tato.net.

Realizowałem projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla takich organizacji i firm jak: Bosch, Capgemini, Zakłady Mięsne Balcerzak, Budimex S.A., Polskie Górnictwo Nafta i Gazy, SRG Global, Tauron Polska Energia. Powierzono mi także rozwój kadry menedżerskiej oraz innych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubuskim, 4.-go Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz wielu innych firm i organizacji. Na stałe współpracuję z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, dla którego realizuję regularnie różne projekty rozwojowe.

Wspieram też małżeństwa, rodziny w kontekście budowania silnych więzi i efektywnej komunikacji - m.in. poprzez treningi umiejętności i metody life&family coachingu (zarówno grupowe warsztaty jak i indywidualne spotkania).

Edukacja:

Szkołę średnią ukończyłem w Niemczech, następnie rok spędziłem na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, potem były kolejno: Uniwersytet Zielonogórski, studia z zakresu pedagogiki, Akademia Trenerów  Biznesu   SET, Szkoła Coachingu Biznesowego  Akademii  SET,   Szkoła   Coachingu   Grupowego i Zespołowego, Szkoła Liderów PAFW oraz kilkadziesiąt kursów i szkoleń.

Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia i certyfikaty:
 1. Certyfikat ukończenia CoachWise Essentials Program™ (rok 2011).
 2. SET Interpersonal Skills Training (Trening Interpersonalny + Warsztat Pracy z Grupą)  (rok 2011)
 3. Dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET® (rok 2012).
 4. Dyplom ukończenia Szkoły Coachów Biznesu Akademiii SET® (rok 2013).
 5. Dyplom ukończenia Szkoły Poradnictwa Chrześcijańskiego Instytutu IPC (rok 2012).
 6. Dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Inicjatywy Tato.net (rok 2013).
 7. Zaświadczenie ukończenia szkolenia i uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć dla małżeństw „2=1™ Polska" (rok 2010).
 8. Zaświadczenie ukończenia szkolenia: Mediacje rodzinne ... (rok 2010).
 9. Certyfikat ukończenia projektu „Kompetentny Trener Biznesu (rok 2013 – projekt podnoszący eksperckie kompetencje doświadczonych trenerów).
 10. Zaświadczenie ukończenia Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego (rok 2014).
 11. Dyplom ukończenia kompleksowego kursu liderskiego Stowarzyszenia Szkoły Liderów (2013-2014).
 12. Sesje superwizyjne programu "NOVO Supervision" przygotowującego doświadczonych coachów do pełnienia roli superwizorów coachingu (od 2014).
 13. Certyfikat i uprawnienia do do korzystania z narzędzi WAY2IMPROVE (2015).

Ukończone kursy, szkolenia: 

 Studia trzy letnie na kierunku Pedagogika (Uniwersytet Zielonogórski)
 HR Factor - Nowoczesna i Skuteczna Rekrutacja:
 Profesjonalne wykorzystanie Social Media w rekrutacji
 Kształtowanie polityki personalnej firmy oraz procesów rekrutacyjnych w oparciu o założenia koncepcji dopasowania organizacyjnego
 Zjawisko Grywalizacji, jako przełomowy trend w rekrutacji pracowników
 HR-owiec jako Asesor
 Kompetenty Trener Biznesu (Szacunek, Otwartość, Akceptacja Odmienności i Konstruktywne Radzenie Sobie z Sytuacjami trudnymi w Pracy Trenera Biznesu) 80h
 HPI – Human Performance Improvemenet, jako model efektywnego zarządzania rozwojem organizacji
Zarządzanie Szkoleniami w Nowoczesnej Firmie
Budowanie Efektywnych Struktur Trenerskich
Coaching Sprzedawców
Program CoachWise Essentials™ (akredytowany przez organizację International Coach Federation  (ICF) (2011)
Zarządzanie zespołem (2013)
Manager Coachem (2010)
'SET Training System®' Integracja
'SET Training System®' Etyka i rozwój trenera
'SET Training System®' Perspektywy i pole – Budowanie efektywnej grupy szkoleniowej
'SET Training System®' Perspektywy i pole – Proces Grupowy i Praca z Oporem
'SET Training System®' Umiejętności trenera
'SET Training System®' Oś Modelu SET® – Projektowanie Efektywnego Szkolenia
'SET Elementary®' – model efektywnego treningu
'SET Business Support'
Networking i Budowanie Wiarygodności
Tworzenie Strategii na Konkurencyjnym Rynku
Tworzenie Strategii Marketingowej
SET Interpersonal Skills Training (Trening Interpersonalny + Warsztat Pracy z Grupą)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finanse w firmie: Praktyczne aspekty handlu zagranicznego (2011)
Gender mainstreaming as a tool of change at labour market (2012)
Szkolenie z zakresu PR: Opinia publiczna i potęga perswazji (2011)
Powszechna manipulacja, czyli hipnotyzm słowa codziennego
Profesjonalne wykorzystanie Internetu w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem marketingu interaktywnego (2011)
Prowadzenie prezentacji, szkoleń oraz wystąpienia publiczne (2010)
 Sztuka prezentacji (2010)
Techniki sprzedaży (2009)
Strategie i Taktyki Negocjacyjne (2008)
Zarządzanie relacjami z klientami strategicznymi (2010)
Sprzedaż projektowa (2010)
Negocjacje handlowe (2009)
Telefoniczne pozyskiwanie klientów konkurencji oraz telefoniczna obsługa klienta (2012)
Ochrona danych osobowych
Kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów (2009)
Instrukcja Kancelaryjna, biurowość i archiwizacja (2009)
E-faktura, e-dokument, e-podpis - od teorii do praktyki
 Akademia Informatyki – MS Office System – Zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych (2008)
 Międzynarodowy sukces dzięki innowacyjnym modelom biznesowym - design thinking (2014)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szkolenie Podstawowe z Poradnictwa Chrześcijańskiego (2011-2012)
2=1 Odkryj Siłę Polska - uprawniony lider do prowadzenia zajęć (2010)
 Mediacje rodzinne, jako sposób wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej – II edycja warsztatów dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinie (2010)
Pomogę, nie staniesz się upadłym aniołem (2010)
Standardy i procedury przeciwdziałania przemocy (2010)
Standardy formalno-organizacyjne w NGO (2012-2014)
Aspekty prawne prowadzenia działaności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej (2014)
 Pozyskiwanie środków na działaność organizacji - Fim@ngo 2013 - Zarządzanie finansami
w organizacjach pozarządowych (2014).
 
Zasięg mojej działaności to głównie: Zielona Góra - Wrocław - Poznań - Szczecin - Kraków i Warszawa. 

czytaj więcej
"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)