Fundacja

19 kwietnia
Wyjazd rodziców z dziećmi na bunkry - bez noclegu < tak, to nie pomyłka, wyjazd rodziców :) > szczegóły wkrótce

A dla zainteresowanych "morsowaniem": ( zapraszamy też tych, którzy się jeszcze nie zanurzają ! Spotkania otwarte! )

"Prawdziwego lidera można rozpoznać po efektach pracy jego podwładnych, natomiast wielkość przywództwa nie mierzy się zakresem jego władzy, lecz zdolnością inspirowania innych do działania, a głównym zadaniem przywódcy jest mobilizowanie innych do twórczego działania." (John C. Maxwell)
"Rozpocznij tam gdzie jesteś, Wykorzystaj to, co masz, Zrób to, co możesz." (A. Ashe)
"Coaching polega na wspieraniu ludzi w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów bez mówienia i robienia tego za nich."
"Dobry szef powinien dostarczać swojemu podwładnemu tego, czego ten ostatni potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania." (Ken Blanchard)